top of page

Consultancy

Strategie consulting

Van kleinere ondernemingen tot het groter MKB bedrijf, Voluyt beantwoordt strategische vraagstukken. Voluyt kent zeer goed de specifieke dynamiek van familiebedrijven en relatie met investeerders (Private Equity). Voluyt faciliteert op een aantal gebieden:

  • Heroriëntatie en opstellen lange termijn strategieën

  • Inrichten van adaptieve strategieën

  • Evaluatie van huidige strategieën

  • Evaluatie van specifieke businesscases

  • Commercial due dilligence

Voluyt services worden vaak ingezet bij bedrijfsovernames, structurele neergang van resultaten en implementatie van belangrijke marktontwikkelingen in de bedrijfsvoering. 

Chess_edited.jpg
Statistics on a laptop_edited.jpg

Lean consulting

Voluyt verbetert resultaten van bedrijven. Of het nu gaat om een “End 2 End aanpak” of om het beetpakken van een specifiek bedrijfsonderdeel. Voluyt zal met u resultaten boeken! In een aantal situaties kan Voluyt goede support bieden:

  • Financiële resultaten staan sterk onder druk: er moet wat gebeuren!

  • De KPI’s laten negatieve trends zien, management krijgt support om te verbeteren

  • De organisatie is succesvol en kan de groei niet zo goed aan

  • Klanten zijn ontevreden over de onderneming

  • Medewerkers zijn negatief en hebben geen zin om “mee te doen” 

In verschillende passende vormen kan support worden geboden. Na inleidende gesprekken wordt met de organisatie een passende aanpak afgestemd.

Continu verbeteren

De implementatie van continu verbeteren is een “Next Step” van uw organisatie. Mensen zelf in staat stellen om grote en kleine verbeterprojecten op te pakken en te implementeren is cruciaal. Voluyt implementeert op passende wijze verbeterstructuren die leiden tot een bedrijfsbrede verbetercultuur. De implementatie van Continu Verbeteren wordt vooral opportuun als "de basis" van de onderneming op orde is en de performance enigszins stabiel. 

Renovation_edited.jpg
bottom of page