top of page

Performance management

Performance management

Grip krijgen op prestaties, inzicht in afwijkingen op het behalen van doelen en op een efficiënte wijze bijsturen; dat is wat goed performance management doet en  waarom het onmisbaar is voor een succesvolle onderneming. De vraag is alleen, hoe doe je dat nou? In de kern is performance management gebouwd op drie belangrijke pijlers die ingericht moeten worden:

 

  1. De set van essentiële KPI’s en overzichtelijk dashboards die inzicht geven in de prestaties en doelstellingen
     

  2. Een efficiënte bedrijfsbrede overlegstructuur waarin de prestaties worden besproken en afwijkingen worden bijgestuurd
     

  3. Heldere rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot de te verwachten prestaties, in de vorm van KPI eigenaren

 

Op basis van deze pijlers worden alle lagen in de organisatie in staat gesteld om invloed uit te oefenen op de te behalen doelen. Juist op de werkvloer waar afwijkingen zich voordoen, worden knelpunten geïnventariseerd en via de performance management structuur opgelost. Complexe knelpunten die in de dagelijkse praktijk naar voren komen en niet direct oplosbaar zijn, vormen een perfecte input voor ons continu verbeterprogramma “Zelfverbeteren®

Vintage voltmeter_edited.jpg
bottom of page