top of page

Deventer Ziekenhuis

Zelfverbeteren bij Deventer ziekenhuis

Ook in de zorg werkt Zelfverbeteren® uitstekend. In het Deventer Ziekenhuis doorlopen 14 deelnemers het programma met enthousiasme en passie voor de patiënt. Hoe beter de operationele processen lopen, hoe beter de patiënt geholpen is! Ze vertegenwoordigen allerlei onmisbare afdelingen van het ziekenhuis; de operatiekamer, de spoedeisende hulp, de wachtdienst en de kwaliteitsafdeling. Stuk voor stuk kundige professionals die ons echt niet nodig hebben om de kracht van Continu Verbeteren te zien. Maar het gebruik van de structuur, trainingen en tools om ook echt concreet te worden en toe te werken naar tastbare resultaten wordt als een fijn hulpmiddel ervaren. Er zijn waardevolle resultaten geboekt. Denk aan het beheer van de beddencapaciteit. Wat als de planning niet overeenkomt met de werkelijkheid? Door toepassing van de DMAGIC®-stappen is het aantal afwijkingen tussen plan en werkelijkheid flink afgenomen. Ook is een verbetering doorgevoerd in de wachttijd voor bloedafname bij externe servicepunten van het ziekenhuis. Middels enkele procesoptimalisaties kon de bewerkingstijd van het prikken verkort worden. Resultaat: er kunnen nu in dezelfde werktijd 150 patiënten per dag extra geprikt worden!

deventerziekenhuis.jpg
bottom of page