top of page

Croonwolter&dros – TBI Holdings

Beschrijving van situatie / vraag

Croonwolter&dros is in 2016 ontstaan na een fusie van de technisch dienstverleners Croon en Wolter&Dros en dit bedrijf is onderdeel van bouwconcern TBI. Voor de divisie Utiliteit maintenance is een programma gestart voor het harmoniseren van processen tot een uniforme “way of working” en zijn medewerkers getraind in deze processen. Een goed werkend besturingsmodel was de volgende stap in dit programma en Voluyt heeft CroonWolter&Dros geholpen bij het ontwerp en implementatie van dit model.

 

De divisie Utiliteit Maintenance bestaat uit diverse regio’s en vestigingen en samen met het MT en operationeel lijn management zijn bestaande overleggen en stuur instrumenten in beeld gebracht d.m.v. workshops in het hele land. Vanuit deze inventarisatie is een nieuw ontwerp voor een overlegstructuur opgesteld met effectieve samenstellingen en agenda’s, als ook de KPI’ bomen die bijdragen aan het resultaat van divisie. Vanuit de KPI bomen is geavanceerde dashboarding ontwikkeld in PowerBI die de hoeksteen vormen voor het besturingsmodel. Een team van Voluyt heeft vervolgens door het land op alle locaties teamleiders en management gecoacht en begeleid bij de implementatie, met als resultaat veel grip op resultaten en processen door het lijnmanagement.

Voortbordurend op de inrichting van het besturingsmodel van de divisie is Voluyt gevraagd om samen met het MT een visie te vormen op een nieuw te selecteren- en implementeren ERP systeem. Vanuit strategische pijlers zijn top eisen opgesteld ten aanzien van de ideale stuurinformatie van de divisie. De uitwerking hiervan is voor de divisiedirectie een uitgangspunt om het ontwerp en selectie traject in te gaan met de implementatiepartner.

Logo_TBI-croonwolter&dros_RGB.jpg
bottom of page