top of page

Zoeken

72 items gevonden

Andere pagina's (55)

 • Voluyt - Interim management & consultancy - Amsterdam

  Samen zorgen we voor vooruitgang en geven verbeteren van prestaties betekenis! Onze consultants en interim professionals leveren de tijdelijke capaciteit om ambities waar te maken en potentieel te benutten. ​ Consultant of Interim professional worden? Consultancy of Interim capaciteit nodig? Actueel en publicaties Open inschrijving Zelfverbeteren® steeds populairder… Ons programma Zelfverbeteren® bestaat heel wat jaren en is in Nederland uitgegroeid tot het toonaangevende programma om Continu... 17 2 vind-ik-leuks. Post is niet als leuk gemarkeerd 2 Wij zoeken collega consultants! Voluyt heeft het druk en krijgt het alleen maar drukker. Daarom gaan wij, de komende periode, weer op zoek naar nieuwe collega's. Wanneer... 332 3 vind-ik-leuks. Post is niet als leuk gemarkeerd 3 Nieuw: Zelfverbeteren 2.0 voor teams De afgelopen 8 jaar hebben wij bij meer dan 50 bedrijven medewerkers begeleid met Zelfverbeteren. We hebben teamleiders,... 74 3 vind-ik-leuks. Post is niet als leuk gemarkeerd 3 Frustraties bandleider 18 De opleiding Zelfverbeteren helpt frustraties weg te nemen, in deze blog nemen we je mee in de frustratie van "bandleider 18" bij Johma... 110 2 vind-ik-leuks. Post is niet als leuk gemarkeerd 2 1 2 3 4 Zelfverbeteren ® op de werkvloer LEES MEER Boeien en binden met Zelfverbeteren ® LEES MEER VRAAG EEN DEMO AAN zelfverbeteren Klantcases Klantcases Werken bij Voluyt Neem contact op Consultancy Continuous Improvement Interim Management Business intelligence Learning & development Onze services

 • Ready-to | Voluyt

  Ready-to Ready-to Vertrek of niet benutten van talent veroorzaakt schade aan elke organisatie. Continu blijven groeien en ontwikkelen is erg belangrijk voor de nieuwe generatie werknemers. Om deze generatie te binden aan een organisatie is het belangrijk om concrete invulling aan talentontwikkeling te geven. Ready-to is een energiek programma waarin de deelnemer zichzelf, het team en de gehele organisatie veel beter leert kennen en begrijpen. Elke organisatie kan Ready-to inzetten om direct en laagdrempelig met talentontwikkeling aan de slag te gaan. Met als doel een hogere productiviteit, een groter netwerk en meer werkplezier! Service Learning & Development ​ ​

 • Over ons | Voluyt

  Over ons Wij kennen de praktijk omdat we het zelf ook gedaan hebben Consultants, trainers, analisten, specialisten en interim managers . Strategie en implementatie , performance verbetering, leren en ontwikkelen, wij zijn een consultancy - en interim kantoor dat samen vooruitgang brengt. "Inhoud" staat bij ons centraal en "vorm" vinden wij belangrijk. Onze mensen hebben ervaring op de werkvloer en in directiekamer; wij vinden het belangrijk dat onze mensen "het zelf ook gedaan hebben". Voluyt levert altijd passende capaciteit; concessies worden hierin niet gedaan! Onze mensen kenmerken zich door opleiding, pragmatisme, flexibiliteit en ervaring. Omdat wij soms in moeilijke situaties moeten opereren, hebben wij incasseringsvermogen en zetten wij door. Consultancy of Interim capaciteit nodig? Indien zich al een vraag heeft ontwikkeld voor consultancy of interim capaciteit kan natuurlijk altijd geheel vrijblijvend een verkennend gesprek plaatsvinden. In dat verkennend gesprek luisteren wij goed naar uw vraag en bepalen vervolgens samen of en hoe Voluyt slim invulling kan geven aan die vraag. Het kan natuurlijk ook zijn dat ambitie of noodzaak tot vooruitgang zichtbaar wordt in kpi's of financiële resultaten. In dat geval analyseren wij graag voor u oorzaken en oplossingen. Samen bepalen we richtingen hoe we ambitie en potentieel werkelijkheid gaan maken. Neem gerust contact op met een van ons of laat een bericht achter. Waar kun je ons vinden? Adres Matrix Innovation Center Science Park 400 1018 XH Amsterdam Email info@voluyt.com Consultancy nodig Collega gezocht Contact met business owners Pascal Luyten Consultancy & Interim management pascal.luyten@voluyt.nl NEEM CONTACT OP Menno Henstra Zelfverbeteren, Continuous improvement menno.henstra@voluyt.nl NEEM CONTACT OP Colin Mols Business Intelligence, Learning & Development colin.mols@voluyt.nl NEEM CONTACT OP Michiel Vermeulen Acquisitie & groei michiel.vermeulen@voluyt.nl NEEM CONTACT OP Consultant of Interim professional worden? Voluyt biedt een gegarandeerd steile leercurve en dat is nog zacht uitgedrukt. Als je kiest voor Voluyt, kies je voor kennis en ervaring die een leven lang bij zullen blijven, k lik hier om naar onze vacature te gaan. ​ Meer informatie over een carrière mogelijkheden bij Voluyt neem contact op met Pascal Luyten of Colin Mols via Pascal.Luyten@Voluyt.nl of Colin Mols@Voluyt.nl Consultant worden Neem contact op met ons Voornaam E-mailadres Achternaam Telefoon Bericht Verzenden Bedankt voor je bericht! Contact

Alles bekijken

Blogposts (17)

 • Asset Management optimalisatie

  Voluyt realiseert onbenut potentieel. Bedrijven creëren geen maximale waarde door beperkte en onvolledige invulling te geven aan Asset Management. Dit is jammer omdat er minstens twee redenen zijn om hier aandacht aan te besteden: Een groeiend tekort aan grondstoffen, wat leidt tot stijgende kosten en beperkte beschikbaarheid van arbeid en onderdelen. ·Er zijn veel mogelijkheden voor een efficiënte aanpak van Asset Management, zoals toegankelijke organisatorische structuren, eenvoudig te gebruiken meet - en IT systemen en slimme modellen ten behoeve van voorspelbaarheid Voor ons draait Asset Management om optimale inzet van assets in de periode van bouw tot sloop. Dit kan variëren van productie-installaties tot wegen, tunnels, spoorweginstallaties, vliegvelden en windmolens. We geloven in de ontwikkeling van een integrale Asset Management aanpak die impact heeft op bijvoorbeeld slim ontwerp, efficiënte inzet van onderhoudsmonteurs en goed gepland en doorgerekend groot onderhoud. Dit alles om het meeste uit assets te halen, met minimale kosten en maximale betrouwbaarheid. We zien vaak goede initiatieven op losse componenten van Asset Management, maar het ontbreekt vaak aan een integrale Asset Management aanpak: de Asset Management functie wordt sub-optimaal uitgevoerd en heeft beperkt impact. Asset Management kan beter georganiseerd worden door heldere processen, informatie - en data structuren,, strakke besturing en de juiste kennis & kunde van medewerkers. Hierdoor kan Asset Management een sturende rol hebben richting de operatie i.p.v. volgend zijn. Graag zetten wij gezamenlijk onze schouders onder een goede Asset Management aanpak. We bieden twee services aan om u te helpen: 1. Uitvoeren van een diagnose scan op de Asset Management doelen We geven concreet inzicht in de toegevoegde waarde van Asset Management binnen de organisatie; Het besparingspotentieel van Asset Management wordt berekend; Een Asset Management strategie wordt vastgesteld en valideren met de belangrijkste kennishouders en stakeholders binnen - en buiten de organisatie; We beoordelen de belangrijkste organisatie elementen en prioriteren de grootste knelpunten en kansen en geven concrete verbeterrichting. Deze scan duurt 3 weken en de bevindingen worden uitgewerkt in een strategie executie rapport. Voor het verzamelen van de juiste input doen wij, naast onze eigen bevindingen, graag een beroep op de medewerkers. Het rapport dient als leidraad voor verdere implementatie. 2. Inrichten van Asset Management organisatie Op operationeel niveau richten we gezamenlijk met de opdrachtgever de nieuwe Asset Management organisatie in. Dit doen we o.b.v. 4 organisatie-uitgangspunten; 1. We implementeren een logische Asset Management structuur met heldere taken en verantwoordelijkheden Gezamenlijk geven we Asset Management een logische plek in het organogram. Binnen de afdeling zorgen we voor heldere rapportagelijnen en daarbij voor duidelijke taken en verantwoordelijken (“wie doet wat”) van de verschillende functies. 2. We creëren een uniforme manier van werken ondersteund door juiste tooling We introduceren een uniforme manier van werken die aansluit bij andere afdelingen in de organisatie. We zorgen voor heldere afstemming en overdrachtsmomenten met andere afdelingen, waardoor herwerk wordt beperkt en al het (engineerings)werk impact heeft. Dit alles ondersteund door overzichtelijke documenten en gebruik van praktische tooling als Ultimo en Maximo. 3. We richten strakke Asset Management besturing in o.b.v. planning & KPIs Besturing start met plannen. We ontwikkelen samen goede korte- en lange termijn planningsmodellen voor bijvoorbeeld uitvoering van klein- en grootonderhoud maar ook de inzet van engineeringsuren binnen de afdeling. We ontwikkelen heldere KPIs die inzicht geven in voortgang van preventief en correctief onderhoudswerk en de (financiële) status van de assets. We geven vorm aan enkele (kort cyclische) overleggen die het mogelijk maken om snel bij te sturen op afwijkingen. 4. We voorzien medewerkers van de juiste kennis en vaardigheden We voeren een inventarisatie uit naar het huidige kennisniveau en de motivatie van medewerkers. Op basis van de verbeterpotentie stellen we een gericht trainings- en opleidingsplan op. Dit kan gaan over specifieke kennis en inhoud maar ook over vereist leiderschap of overtuigingskracht. Voluyt kan, al dan niet gezamenlijk met onze partners, in veel van deze trainingen voorzien. Het implementeren van deze Asset Management organisatie duurt doorgaans grofweg 3 tot 12 maanden. Deze wordt gekenmerkt door een projectmatige aanpak waarbij Voluyt regie houdt op het programma met een stapsgewijze planning. De scope is doorgaans niet alleen de Asset Management afdeling maar juist ook de raakvlakken en overdrachtsmomenten met de uitvoerende onderhoudsafdelingen, klanten, onderaannemers, tendering, en realisatie.

 • Commerciële turn around - externe implementatiekracht: is dat nou echt nodig?

  Wanneer resultaat onder druk komt te staan en intern geen capaciteiten beschikbaar zijn om de neerwaartse trend om te draaien, pakt Voluyt hierin graag de verantwoordelijkheid! Externe analyse - en implementatiekracht kan snel het verschil maken tussen winst en verlies. Onderstaande praktijkcasus geeft een mooi inzicht in een herstructurering die recent is uitgevoerd. Praktijkcasus: Voor een grote uitzend- en detacheringsorganisatie hebben wij afgelopen jaar de lead genomen in een commerciële turn around. Aanleiding was een sterk dalende omzettrend die zich vanaf 2019 had ingezet. De oorzaken waren interne organisatorische ontwikkelingen die, tegen de achtergrond van de uitdagende arbeidsmarktomstandigheden, een averechts effect bleken te hebben. Voorbeelden van die ontwikkelen waren: De organisatie is gekanteld van een lokale-regionale structuur naar een landelijke structuur op basis van sectorspecialisme. Door deze kanteling kwamen medewerkers en leidinggevenden in specialistische silo’s terecht met veel meer afstand tot de lokale markt van opdrachtgevers-en kandidaten. Door Corona heeft “het thuiswerken” een vlucht genomen. Het thuiswerken heeft sterke negatieve impact gehad op productiviteit - en effectiviteit van medewerkers. Een goed aansturingsmodel voor hybride werken ontbrak waardoor samenwerking en sturing op resultaten ineffectief werden Ontwikkeling en uitvoering van strategische acties om sales-en recruitment te accelereren werden bij medewerkers zelf neergelegd. Realisatie van de acties bleven uit en daardoor ook de resultaten: medewerkers bleken niet in staat om grotere afdelings- overstijgende acties uit te voeren door gebrek aan mandaat, prioriteit en inhoudelijke kennis. Hoe is het opgelost: Voluyt heeft binnen 3 weken een diagnosescan van de organisatie gemaakt. De oorzaken van de negatieve omzet trend zijn vastgesteld (zie praktijkcasus hierboven voor enkele voorbeelden). Op de oorzaken zijn korte - en lange termijn actielijnen opgesteld. Op elke actielijn is een doorrekening gemaakt van de groei-impact op de omzet. Het totale omzetpotentieel werd zichtbaar. Na de diagnose-scan heeft Voluyt samen met directie en een intern team, de actielijnen geïmplementeerd. Vanuit de RVC was de ambitie opgelegd om binnen 3 maanden de negatieve omzet trend om te buigen naar de positieve trend. Direct impact door korte termijn actielijnen: - Doorvoeren van een algemene prijsverhoging door verdiscontering hogere energie kosten en inflatie. - Egaliseren van spreiding in tarieven bij opdrachtgevers waar deze afgelopen jaren onvoldoende waren geïndexeerd. - Wijzigen van sectorale structuur naar lokale-regionale vestigingsstructuur dicht op de lokale markt. Focus sterk vergoten op lokale markt voor kandidaten en opdrachtgevers met actieve samenwerking tussen medewerkers vanuit verschillende disciplines - Lokaal ‘short interval control’ toepassen op belangrijke commerciële & recruitment key-indicatoren Impact en borging op langere termijn actielijnen: Inrichten van geheel nieuwe organisatie met een lokale-regionale focus, door vormgeven en implementeren van basis Voluyt bouwblokken: Opstellen commerciële & recruitment strategie; Inrichten commerciële & recruitment processen; Inrichting van definitief detail organogram met juiste rollen en accountabilities; Inrichten van bedrijfsbreed besturingsmodel, bestaande uit: financiële en operationele planningen, dashboarding en overlegstructuren; Inzetten medewerkers op basis van capaciteiten, vaardigheden en eigenschappen op de juiste plek in de organisatie. Opstellen van digitale agenda voor: Slimmere tooling voor digitale matching tussen kandidaat en opdracht; Goede CRM tooling voor betere commerciële klantbewerking; Optimalisatie gebruik PowerBi voor goede dashboarding Integreren en beter inzetten van eigen opleidingsinstituut om kandidaten op te leiden en breder inzetbaar te maken gericht op de vraag vanuit opdrachtgevers. Voluyt heeft binnen 3 maanden de omzettrend inderdaad weten om te buigen. Wij hebben daardoor het vertrouwen gekregen om de volledige organisatie toekomstbestendig in te richten. Afgelopen jaar hebben wij dit gedaan en het programma is nu na een jaar grotendeels afgerond. Omzet en winstgevendheid zijn significant en continu aan het stijgen. De toegevoegde waarde van Voluyt kenmerkt zich door inhoud, leiderschap en implementatiekracht.

 • Open inschrijving Zelfverbeteren® steeds populairder…

  Ons programma Zelfverbeteren® bestaat heel wat jaren en is in Nederland uitgegroeid tot het toonaangevende programma om Continu Verbeteren te implementeren. Operationele professionals en 1ste lijns-leidinggevenden worden, naast het eigen werk, opgeleid tot verbeterconsultant van de eigen afdeling. Inmiddels serieuze kritieke massa aan ervaringen, van onder andere Douwe Egberts in koffie & thee, Johma in de slaatjes, Heemskerk in groente & fruit, Euroma in kruiden, Vergeer Holland in kaas, Peijnenburg in koek, VolkerWessels in infra en Boels in verhuur; meer dan 1.000 deelnemers hebben letterlijk duizenden relevante verbeteringen zelf doorgevoerd in de eigen praktijk. Wij zien geregeld bij onze opdrachtgevers, door groei, doorstromen en verloop, een steeds terugkerende vraag naar het opleiden van nieuwe deelnemers. Nieuwe medewerkers die instromen, moeten dan natuurlijk ook worden opgeleid worden tot goede verbeteraars. Daarom bestaat de mogelijkheid dat deelnemers zich individueel inschrijven via open inschrijving van Zelfverbeteren®. Ook bij organisaties die nog helemaal geen ervaring hebben met Zelfverbeteren® of überhaupt continu verbeteren, kunnen individuele medewerkers zich inschrijven om deel te nemen aan het programma. Het programma gaat 2 keer in het jaar van start: in september en in januari. Voor de september inschrijving zijn nog enkele plekken beschikbaar, dus meld je snel aan. Samengevat bestaat het programma uit een aantal elementen: Een deelnemer leert in 6 maanden onder begeleiding 2 tot 3 concrete verbeteringen uitvoeren in het eigen werk; Een vaste Voluyt verbetercoach geeft 6 maanden lang persoonlijke begeleiding, dit stimuleert en inspireert; Een deelnemer volgt 5 classroom trainingen die leuk, leerzaam en toepasbaar zijn; Levenslange toegang tot waardevolle leuke leermiddelen en een verbetertoolbox die in de praktijk altijd gebruikt kan worden; Het professionele leven veranderd voor goed en krijgt meer waarde; kennis en kunde nemen deelnemers hun hele leven mee; Een deelnemer krijgt inspiratie door nieuwe mensen te ontmoeten en door “het kijkje in de keuken” bij andere bedrijven; Hoewel Zelfverbeteren® veel meer is, behoort een Lean Green Belt certificaat tot een standaard onderdeel. De kosten voor de individuele inschrijving zijn €3.250,- ex btw. Deze investering is inclusief alles en staat garant voor een leerreis die een deelnemer zijn hele leven lang niet meer vergeet. Op onze webpagina: https://www.voluyt.com/zelfverbeteren , valt meer te lezen over het programma, de opdrachtgevers en de investering. Ook kan direct contact worden opgenomen met Menno.henstra@voluyt.nl of via info@voluyt.nl om te informeren naar de mogelijkheden voor een open inschrijving.

Alles bekijken
bottom of page