top of page

Zoeken

75 items gevonden

Andere pagina's (57)

 • 500 | Voluyt

  Time Out This page isn’t available right now. But we’re working on a fix, ASAP. Try again soon. Go Back

 • Learning & Development | Voluyt

  Learning & Development Talentontwikkeling van operationele Professionals Talent behouden en ontwikkelen is een belangrijke succesfactor voor organisaties. Kennis over talentontwikkeling draagt bij om persoonlijk excelleren mogelijk te maken. Bij talentontwikkeling staat persoonlijke ontwikkeling van de individuele deelnemer centraal. Uitdagingen in het werk bevorderen de persoonlijke ontwikkeling. Kennis over en reflectie op de aanpak van deze uitdagingen functioneert vervolgens als groeiversneller. In onze talentprogramma’s komen zowel communicatieve als bedrijfskundige onderwerpen aan de orde. De juiste mix van ratio en emotie leidt tot het meest effectieve ontwikkelpad. Onze aanpak bestaat altijd uit een combinatie van bijeenkomsten, opdrachten en online leren. Onze digitale leeromgeving is bij uitstek geschikt om een programma gestructureerd aan te bieden. Thema's Ready-to , Zelfverbeteren , Green belt , Leiderschap ​ Klantcases Heemskerk Fresh & Easy , Deventer Ziekenhuis , Johma Thema's Zelfverbeteren , Green belt ​ Klantcases Boels , Eriks , Jacobs Douwe Egberts De lerende organisatie in actie Talentontwikkeling is niet alleen weggelegd voor de selecte groep midden-en hoger management’. Het gaat erover hoe je het aanwezige talent continu verder kan ontwikkelen. Juist ook van medewerkers die al langere tijd in dezelfde functie zitten. Continu verbeteren is een zeer geschikt thema om concrete invulling aan een lerende organisatie te geven. Continu verbeteren gaat over het wegnemen van knelpunten in de eigen werkomgeving. Simultaan gaat het over kritisch kijken naar het eigen functioneren. Hiermee krijgt het ontwikkelen van persoonlijke competenties concrete richting en vorm. Ontwikkeling en uitvoering van trainingen Het benutten van potentieel bij onze klanten staat centraal in alles wat wij doen. Ons programma Zelfverbeteren® is ontwikkeld op basis van vraagstukken die wij bij meerdere klanten tegenkwamen. Hiernaast denken we ook graag mee over specifieke wensen om potentieel beter te benutten. Wij ontwikkelen programma’s, workshops en trainingen om onderwerpen op een interessante en interactieve manier onder de aandacht te brengen. Het bepalen van een heldere deliverable en het afstemmen van de aanpak op de doelgroep zijn voor ons belangrijke stappen in een dergelijk proces. Thema's Leiderschap , Verandermanagement , Performance management , TWI Klantcases Albert Heijn , Heemskerk Fresh & Easy , Phoenix pallets

 • Albert Heijn | Voluyt

  Albert Heijn Daily management bij Albert Heijn De logistieke organisatie van Albert Heijn levert wekelijks, vanuit een zeer efficiënt netwerk van distributiecentra, miljoenen collies aan honderden supermarktwinkels. Via het programma “DC van morgen” wil Albert Heijn de logistieke organisatie naar een nog hoger niveau brengen en Voluyt is gevraagd om een pilot te begeleiden voor een nieuwe performance management standaard onder de naam: “Klant Impact Meetings”. ​ Toelichting op aanpak Het landelijk distributie centrum in Geldermalsen is het pilot DC dat waarbinnen de nieuwe standaard is ontwikkeld. Een projectteam van operationeel management en medewerkers heeft onder begeleiding van Voluyt de volgende stappen doorlopen: Ontwerpen van de “Klant Impact Meetings” structuur door middel van workshops, waarmee het identificeren van verbeterkansen, betrokkenheid bij prestaties en de beleving van klant impact van landelijk MT tot de werkvloer in het DC naar een hoger niveau wordt getild Het stroomlijnen van stuurinformatie om alle medewerkers inzicht te geven in wat goed gaat en wat beter kan Het trainen van Shiftleads, teamleader en Flex-coördinatoren in het houden van weekstarts met hun teams en het oplossen van operationele knelpunten middels een verbetermethode. ​ Toelichting op resultaat Het landelijk DC in Geldermalsen heeft een nieuwe performance management standaard, waarmee medewerkerstevredenheid, klanttevredenheid en operationele efficiency verbeterd wordt. Deze standaard is gekopieerd en geïmplementeerd op alle logistieke sites van Albert Heijn in Nederland. Thema Verandermanagement , Performance management ​ Service Learning & Development , Consultancy ​ ​ ​

Alles bekijken

Blogposts (18)

 • Werken bij Voluyt: de eerste 8 weken!

  Mijn eerste 8 weken bij Voluyt zitten erop. Ik was tijdens het sollicitatieproces al gewaarschuwd over de dynamiek en de steile leercurve bij Voluyt. Ik kan met recht zeggen: dit was niet overdreven! Deze blog zou te lang worden om alles te benoemen wat ik heb gedaan, maar hieronder een aantal ervaringen: ·       Een logistiek bedrijf dat net een aantal weken over is gegaan op SAP, ondervond opstartproblemen en dat zorgde voor leverproblemen bij klanten. Twee weken voor Kerst werd Voluyt op het laatste moment ingeschakeld om ondersteuning te bieden om de drukste periode van het jaar goed te laten verlopen. Binnen één dag heb ik samen met mijn Voluyt collega’s een methode ontworpen om systemen, het logistieke proces en de menselijke focus in goede banen te leiden. In die drukste week voor Kerst ben ik in de lead geweest van deze methode en heb ik mede sturing gegeven aan de gehele logistieke organisatie. Terugkijkend op die drukste uitleverweek heeft de logistieke organisatie uitstekend gefunctioneerd. Na die week was ik moe maar voldaan. Ik realiseer mij dat ik een enorme impact heb gehad. ·       Daarnaast heb ik mij bezig gehouden met de optimalisatie van de Technische diensten van twee fabrieken. Beide fabrieken staan letterlijk naast elkaar met twee afzonderlijk functionerende technische diensten. Onder begeleiding van een senior Voluyt-collega hebben wij een start gemaakt met het verbeterprogramma van deze technische diensten. Doelstelling is om voordelen te behalen door een meer centrale inrichting. Het leuke is dat ik met dit project gelijk vanaf het begin mee kan gaan doen. Dus alle fasen van optimalisatie: van diagnose, naar ontwikkeling tot en met implementatie, ga ik allemaal doorlopen. ·       Verder heb ik mij beziggehouden met de inrichting van de Asset management organisatie bij één van de grootste bouwbedrijven van Nederland. Dit was technisch ingewikkeld, maar zeer leerzaam. Ik kon direct werkzaamheden overnemen van een collega consultant die op vakantie was en dit was pittig. Gelukkig stond ik er niet alleen voor en werd ik door een Voluyt projectleider goed ondersteund. Al met al ben ik in een behoorlijke roller-coaster beland en heb ik in zo’n korte periode al meer geleerd dan ik mij ooit voor kon stellen. Naast alle programma’s waarin ik mee kan doen, ben ik voor Voluyt intern aan het bekijken hoe onze RPA-organisatie beter vorm kan krijgen. Ik heb in de eerste weken gelijk waarde kunnen toevoegen voor de klant en voor Voluyt. Ik ben erg blij met mijn overstap; met veel plezier ga ik nog veel leren! Gertjan Timmerman

 • Asset Management optimalisatie

  Voluyt realiseert onbenut potentieel. Bedrijven creëren geen maximale waarde door beperkte invulling te geven aan Asset Management. Dit is jammer omdat er minstens twee redenen zijn om hier aandacht aan te besteden: Een groeiend tekort aan grondstoffen, wat leidt tot stijgende kosten en beperkte beschikbaarheid van arbeid en onderdelen. ·Er zijn veel mogelijkheden voor een efficiënte aanpak van Asset Management, zoals toegankelijke organisatorische structuren, eenvoudig te gebruiken meet - en IT systemen en slimme modellen ten behoeve van voorspelbaarheid Voor ons draait Asset Management om optimale inzet van assets in de periode van bouw tot sloop. Dit kan variëren van productie-installaties tot wegen, tunnels, spoorweginstallaties, vliegvelden en windmolens. We geloven in de ontwikkeling van een integrale Asset Management aanpak die impact heeft op bijvoorbeeld slim ontwerp, efficiënte inzet van onderhoudsmonteurs en goed gepland en doorgerekend groot onderhoud. Dit alles om het meeste uit assets te halen, met minimale kosten en maximale betrouwbaarheid. We zien vaak goede initiatieven op losse componenten van Asset Management, maar het ontbreekt vaak aan een integrale Asset Management aanpak: de Asset Management functie wordt sub-optimaal uitgevoerd en heeft beperkt impact. Asset Management kan beter georganiseerd worden door heldere processen, informatie - en datastructuren, strakke besturing en de juiste kennis & kunde van medewerkers. Hierdoor kan Asset Management een sturende rol hebben richting de operatie i.p.v. volgend zijn. Graag zetten wij gezamenlijk onze schouders onder een goede Asset Management aanpak. We bieden 2 services aan om u te helpen: 1. Uitvoeren van een diagnose scan op de Asset Management doelen We geven concreet inzicht in de toegevoegde waarde van Asset Management binnen de organisatie; Het financieel verbeterpotentieel van Asset Management wordt berekend; Een Asset Management strategie wordt vastgesteld en gevalideerd met de belangrijkste kennishouders en stakeholders binnen - en buiten de organisatie; We beoordelen de belangrijkste organisatiecomponenten, prioriteren de kansen en geven een concrete verbeterrichting. Deze scan duurt 3 weken en de bevindingen worden uitgewerkt in een strategie executie aanpak. De kosten voor het uitvoeren van de scan zijn gemiddeld 15k. 2. Inrichten van Asset Management organisatie Op operationeel niveau richten we gezamenlijk met de opdrachtgever de nieuwe Asset Management organisatie in. Dit doen we o.b.v. 4 organisatie-uitgangspunten; 1. We implementeren een logische Asset Management structuur met heldere taken en verantwoordelijkheden Gezamenlijk geven we Asset Management een logische plek in het organogram. Binnen de afdeling zorgen we voor heldere rapportagelijnen en daarbij voor duidelijke taken en verantwoordelijken (“wie doet wat”) van de verschillende functies. 2. We creëren een uniforme manier van werken ondersteund door juiste tooling We introduceren een uniforme manier van werken die aansluit bij andere afdelingen in de organisatie. We zorgen voor heldere afstemming en overdrachtsmomenten met andere afdelingen, waardoor herwerk wordt beperkt en al het (engineerings)werk impact heeft. Dit alles ondersteund door overzichtelijke documenten en gebruik van praktische tooling als Ultimo en Maximo. 3. We richten strakke Asset Management besturing in o.b.v. planning & KPIs Besturing start met plannen. We ontwikkelen samen goede korte- en lange termijn planningsmodellen voor bijvoorbeeld uitvoering van klein- en grootonderhoud maar ook de inzet van engineeringsuren binnen de afdeling. We ontwikkelen heldere KPIs die inzicht geven in voortgang van preventief en correctief onderhoudswerk en de (financiële) status van de assets. We geven vorm aan enkele (kort cyclische) overleggen die het mogelijk maken om snel bij te sturen op afwijkingen. 4. We voorzien medewerkers van de juiste kennis en vaardigheden We voeren een inventarisatie uit naar het huidige kennisniveau en de motivatie van medewerkers. Op basis van de verbeterpotentie stellen we een gericht trainings- en opleidingsplan op. Dit kan gaan over specifieke kennis en inhoud maar ook over vereist leiderschap of overtuigingskracht. Voluyt kan, al dan niet gezamenlijk met onze partners, in veel van deze trainingen voorzien. Het implementeren van deze Asset Management organisatie duurt doorgaans grofweg 3 tot 12 maanden. Deze wordt gekenmerkt door een projectmatige aanpak waarbij Voluyt regie houdt op het programma met een stapsgewijze planning. De scope is doorgaans niet alleen de Asset Management afdeling maar juist ook de raakvlakken en overdrachtsmomenten met de uitvoerende onderhoudsafdelingen, klanten, onderaannemers, tendering, en realisatie.

 • Commerciële turn around - externe implementatiekracht: is dat nou echt nodig?

  Wanneer resultaat onder druk komt te staan en intern geen capaciteiten beschikbaar zijn om de neerwaartse trend om te draaien, pakt Voluyt hierin graag de verantwoordelijkheid! Externe analyse - en implementatiekracht kan snel het verschil maken tussen winst en verlies. Onderstaande praktijkcasus geeft een mooi inzicht in een herstructurering die recent is uitgevoerd. Praktijkcasus: Voor een grote uitzend- en detacheringsorganisatie hebben wij afgelopen jaar de lead genomen in een commerciële turn around. Aanleiding was een sterk dalende omzettrend die zich vanaf 2019 had ingezet. De oorzaken waren interne organisatorische ontwikkelingen die, tegen de achtergrond van de uitdagende arbeidsmarktomstandigheden, een averechts effect bleken te hebben. Voorbeelden van die ontwikkelen waren: De organisatie is gekanteld van een lokale-regionale structuur naar een landelijke structuur op basis van sectorspecialisme. Door deze kanteling kwamen medewerkers en leidinggevenden in specialistische silo’s terecht met veel meer afstand tot de lokale markt van opdrachtgevers-en kandidaten. Door Corona heeft “het thuiswerken” een vlucht genomen. Het thuiswerken heeft sterke negatieve impact gehad op productiviteit - en effectiviteit van medewerkers. Een goed aansturingsmodel voor hybride werken ontbrak waardoor samenwerking en sturing op resultaten ineffectief werden Ontwikkeling en uitvoering van strategische acties om sales-en recruitment te accelereren werden bij medewerkers zelf neergelegd. Realisatie van de acties bleven uit en daardoor ook de resultaten: medewerkers bleken niet in staat om grotere afdelings- overstijgende acties uit te voeren door gebrek aan mandaat, prioriteit en inhoudelijke kennis. Hoe is het opgelost: Voluyt heeft binnen 3 weken een diagnosescan van de organisatie gemaakt. De oorzaken van de negatieve omzet trend zijn vastgesteld (zie praktijkcasus hierboven voor enkele voorbeelden). Op de oorzaken zijn korte - en lange termijn actielijnen opgesteld. Op elke actielijn is een doorrekening gemaakt van de groei-impact op de omzet. Het totale omzetpotentieel werd zichtbaar. Na de diagnose-scan heeft Voluyt samen met directie en een intern team, de actielijnen geïmplementeerd. Vanuit de RVC was de ambitie opgelegd om binnen 3 maanden de negatieve omzet trend om te buigen naar de positieve trend. Direct impact door korte termijn actielijnen: - Doorvoeren van een algemene prijsverhoging door verdiscontering hogere energie kosten en inflatie. - Egaliseren van spreiding in tarieven bij opdrachtgevers waar deze afgelopen jaren onvoldoende waren geïndexeerd. - Wijzigen van sectorale structuur naar lokale-regionale vestigingsstructuur dicht op de lokale markt. Focus sterk vergoten op lokale markt voor kandidaten en opdrachtgevers met actieve samenwerking tussen medewerkers vanuit verschillende disciplines - Lokaal ‘short interval control’ toepassen op belangrijke commerciële & recruitment key-indicatoren Impact en borging op langere termijn actielijnen: Inrichten van geheel nieuwe organisatie met een lokale-regionale focus, door vormgeven en implementeren van basis Voluyt bouwblokken: Opstellen commerciële & recruitment strategie; Inrichten commerciële & recruitment processen; Inrichting van definitief detail organogram met juiste rollen en accountabilities; Inrichten van bedrijfsbreed besturingsmodel, bestaande uit: financiële en operationele planningen, dashboarding en overlegstructuren; Inzetten medewerkers op basis van capaciteiten, vaardigheden en eigenschappen op de juiste plek in de organisatie. Opstellen van digitale agenda voor: Slimmere tooling voor digitale matching tussen kandidaat en opdracht; Goede CRM tooling voor betere commerciële klantbewerking; Optimalisatie gebruik PowerBi voor goede dashboarding Integreren en beter inzetten van eigen opleidingsinstituut om kandidaten op te leiden en breder inzetbaar te maken gericht op de vraag vanuit opdrachtgevers. Voluyt heeft binnen 3 maanden de omzettrend inderdaad weten om te buigen. Wij hebben daardoor het vertrouwen gekregen om de volledige organisatie toekomstbestendig in te richten. Afgelopen jaar hebben wij dit gedaan en het programma is nu na een jaar grotendeels afgerond. Omzet en winstgevendheid zijn significant en continu aan het stijgen. De toegevoegde waarde van Voluyt kenmerkt zich door inhoud, leiderschap en implementatiekracht.

Alles bekijken
bottom of page