top of page

Quick Scan-Diagnose

Quick Scan - Diagnose

Van de gehele organisatie (end2end) of specifiek binnen een afdeling leggen wij binnen "no time" het potentieel bloot en de kern van onderliggende problematiek. De duur van de Quick scan varieert van 1 dag tot 20 dagen, dit is afhankelijk van urgentie, omvang en complexiteit. Vooraf kunnen wij met minimale informatie een goede inschatting maken van de duur van de scan. De Quick scan heeft dus altijd een vaste vooraf gestelde prijs die varieert meestal tussen de EUR 1.500 en de EUR 25.000. De Quick scan heeft als output concrete onderbouwde kansen met een EBIT impact, die zowel zelf of eventueel met hulp geïmplementeerd kunnen worden. Het Quick scan rapport oftewel diagnoserapport is van grote waarde voor organisaties omdat dit een basis vormt voor verbeteractielijnen.

De input van de diagnose bestaat meestal uit:​

  • De "stem" van management en medewerkers

  • Data uit de eigen organisatie

  • Voluyt data en benchmarks

Gangbare scenario's voor een Quick scan:

  • Het gaat heel goed en we hebben moeite om aan klantvraag te voldoen

  • We kunnen geen mensen krijgen dus we moeten de productiviteit verbeteren

  • Onze medewerkers zijn erg negatief en er is veel weerstand

  • Het gaat niet goed, onze omzet en marges zijn dalende

  • Er is een performance probleem, kpi's staan onder druk

  • Problemen in de samenwerking en afstemming tussen afdelingen en bedrijfsonderdelen leiden tot verspilling

Geheel vrijblijvend een keer van gedachten wisselen over hoe een Quick Scan Diagnose passend zou kunnen zijn, doen wij uiteraard graag. Laat een bericht achter en we nemen contact op.

Image by Hush Naidoo Jade Photography
bottom of page