top of page

Best Fresh

SAP ERP inrichting

Best Fresh is een innovatieve totaalleverancier op het gebied van Groente en Fruit. De organisatie bestaat uit een aantal specialistische handelshuizen, eigen teeltlocaties en grote een logistieke organisatie. Best Fresh levert van "bodem tot bord" zowel klassieke kwaliteitsproducten als innovatieve exotische concepten aan grote Europese retailers, tussenhandel en horeca. 

Toelichting op programma

Voluyt opereert op het snijvlak tussen "de business" en IT. Als onderdeel van de SAP implementatie is door Voluyt de optimale "end to end" procesorganisatie opnieuw in kaart gebracht. Zowel ketenprocessen als specifieke werkprocessen zijn tot op detailniveau opnieuw en optimaal uitgewerkt en overgedragen aan de IT implementatiepartner. Naast inhoudelijke kennis en kunde heeft Voluyt een belangrijke rol gepeeld in het houden van projectvoortgang en het creëren van enthousiasme bij alle betrokkenen van het programma.

best fresh.png
bottom of page