top of page

KPI structuren

KPI structuren

KPI's zijn essentieel voor goede sturing in alle organisaties.Goede KPI's geven inzicht en leiden tot juiste besluitvorming van management en werkvloer. Voluyt kan snel en goed zowel pragmatische als meer complexe KPI-structuren inrichten. Wij zetten graag "een stuur" op de organisatie om medewerkers in staat te stellen goed te sturen.. 

Het opzetten van goede KPI-structuren doen wij in een aantal stappen:

  • Ontwerp van de Kpi-bomen

  • Opstellen van de juiste definities

  • Vaststellen sturingsinterval en doelstellingen

  • Ontsluiten van de databronnen

  • Maken van de mock-ups

  • Implementatie dashboards

In principe kan uw organisatie na deze stappen zelf de dashboards dagelijks of wekelijks produceren en versturen naar de gebruikers. Mocht u het maak-en verzendproces van de dashboards liever uitbesteden, dan doen wij dat graag voor u. Voluyt produceert voor meerdere organisaties de dashboarding en daarbij doen wij dan ook het onderhoud of voeren wij de wijzigen door. 

Slack message with team communicating an
bottom of page