top of page

Learning & Development

Talentontwikkeling van operationele Professionals

Talent behouden en ontwikkelen is een belangrijke succesfactor voor organisaties. Kennis over talentontwikkeling draagt bij om persoonlijk excelleren mogelijk te maken.
Bij talentontwikkeling staat persoonlijke ontwikkeling van de individuele deelnemer centraal.

Uitdagingen in het werk bevorderen de persoonlijke ontwikkeling. Kennis over en reflectie op de aanpak van deze uitdagingen functioneert vervolgens als groeiversneller.
In onze talentprogramma’s komen zowel communicatieve als bedrijfskundige onderwerpen aan de orde. De juiste mix van ratio en emotie leidt tot het meest effectieve ontwikkelpad.

Onze aanpak bestaat altijd uit een combinatie van bijeenkomsten, opdrachten en online leren. Onze digitale leeromgeving is bij uitstek geschikt om een programma gestructureerd aan te bieden.

Creative team_edited.jpg
Home schooling during lockdown, boy work

De lerende organisatie in actie

Talentontwikkeling is niet alleen weggelegd voor de selecte groep midden-en hoger management’. Het gaat erover hoe je het aanwezige talent continu verder kan ontwikkelen. Juist ook van medewerkers die al langere tijd in dezelfde functie zitten.

Continu verbeteren is een zeer geschikt thema om concrete invulling aan een lerende organisatie te geven. Continu verbeteren gaat over het wegnemen van knelpunten in de eigen werkomgeving. Simultaan gaat het over kritisch kijken naar het eigen functioneren. Hiermee krijgt het ontwikkelen van persoonlijke competenties concrete richting en vorm.

Ontwikkeling en uitvoering van trainingen

Het benutten van potentieel bij onze klanten staat centraal in alles wat wij doen. Ons programma Zelfverbeteren® is ontwikkeld op basis van vraagstukken die wij bij meerdere klanten tegenkwamen.


Hiernaast denken we ook graag mee over specifieke wensen om potentieel beter te benutten. Wij ontwikkelen programma’s, workshops en trainingen om onderwerpen op een interessante en interactieve manier onder de aandacht te brengen. Het bepalen van een heldere deliverable en het afstemmen van de aanpak op de doelgroep zijn voor ons belangrijke stappen in een dergelijk proces.

Two%20people%20working%2C%20and%20discus
bottom of page