top of page

Phoenix pallets

Beschrijving van situatie / vraag

Phoenix Pallets is een fullservice leverancier van houten palletten, repair en packaging activiteiten met 2 plants gevestigd in Assen en Hasselt. Bij beide productielocaties is middels het programma Zelfverbeteren vorm en aandacht gegeven aan continu verbeteren vanaf de werkvloer en dit heeft geresulteerd in een blijvende verbeterbeweging binnen de organisatie. 

 

Tijdens de 4 jaar waarin Voluyt actief is geweest met Zelfverbeteren zijn in totaal 29 teamleiders en operators opgeleid tot zelfstandige verbeteraars. Gedurende het programma zijn in totaal 170 verbeteringen doorgevoerd verdeeld over de 2 vestigingen. Voorbeelden van verbeteringen zijn:

  • Het mogelijk maken van volledig machinale productie voor 2 typen pallet waar voorheen deels handmontage werd toegepast

  • Het verkleinen van omsteltijden door het toepassen van vaste werkwijzen en vastleggen van machine instellingen per product

  • Mogelijk maken van gericht trainen van werknemers en betere samenstelling van teams door het vastleggen van vaardigheidsniveaus in een skillmatrix

Zelfverbeteren is een leer en doe programma waarin operationele professionals zelf knelpunten gaan oplossen in de eigen praktijk. Dit doen zij doormiddel van moderne structuren, “nieuwe” leermethoden, training en begeleiding. Binnen 1 jaar implementeert elke deelnemer 3 verbeteringen met meetbare resultaten. Naast de praktische voordelen in de werkprocessen maakt het meedoen aan Zelverbeteren.nl elke deelnemer trots!

Phoenix pallets.jpeg
bottom of page