top of page

Dashboarding

Dashboarding

Inzicht krijgen in afwijkingen en het nemen van de juiste besluiten kan niet zonder goede dashboarding. Dit geldt voor medewerkers op "de werkvloer" maar ook voor het "Top Management".

Voluyt kan heel snel goede betrouwbare stuurcijfers en dashboarding inrichten om de business direct meer sturing te geven. Dashboarding op alle niveaus, van directie tot werkvloer, worden pragmatisch, snel en met draagvlak geimplementeerd. Indien gewenst kunnen wij met deze basis gelijk de BI tooling inrichten voor de optimale integratie en borging.

Stappen die wij nemen om snel tot goede dashboarding te komen zijn:

  • Opstellen van de KPI-bomen

  • Vaststellen van de definities

  • Ontsluiten van de data-en informatiebronnen

  • Maken van overzichtelijke en goede leesbare mock-ups

  • Implementatie van continu opleverproces aan de gebruikers

Soms is de wens dat Voluyt wekelijks de dashboarding maakt en oplevert aan de gebruikers in de business. Dit kan prima aan ons worden uitbesteed zodat de business hierin verder wordt ontzorgd.

 

Performance Analytics_edited.jpg
bottom of page