top of page

Interim management

Het management van crises/turn arounds zijn vaak noodsituaties die zware interim capaciteit vraagt voor het doorvoeren van noodzakelijke interventies. Daarnaast zijn er gelukkig nog tal van andere thema’s en situaties waarin verandercapaciteit een grote toegevoegde waarde kan leveren. Op verschillende terreinen hebben de consultants en interimmanagers van Voluyt dit bewezen. 

Change / transitie / programma  management

Wij hebben ervaring met het inrichten en opstarten van uitgebreide change programma’s, zoals het neerzetten van een E2E lean organisatie, het integreren van bedrijven na fusies en overnames en het uitbouwen van nieuwe proposities. Voluyt neemt graag verantwoordelijkheid, voor een programma, dit kan in de rol van transitie/programma manager of als project manager van een werkstroom. Onze werkwijze kenmerkt zich door het aanbrengen van structuur, flexibiliteit in het horizontaal en verticaal bewegen door de organisatie en een sterke focus op het afgesproken resultaat.

Site management

Onze roots liggen in manufacturing en logistiek, waarin we diverse rollen in het site management van operationele sites hebben vervuld. Het aansturen van het proces van Supply Chain Planning, Inkoop, Inbound logistiek, productie en outbound logistiek (S&OP cyclus) in combinatie met een E2E lean management implementatie levert vaak binnen korte tijd grote resultaten op. Onze interim managers hebben een achtergrond in Lean Six Sigma black belt opleidingen en op tientallen operationele sites gewerkt. Zij kenmerken zich enerzijds door het gedegen meenemen van de opdrachtgever en anderzijds het daadwerkelijk meenemen van de werkvloer. Zij zullen actief de productievloer opgaan om echt te begrijpen en doorgronden wat er leeft.

Invulling lijnmanagement

Wanneer de invulling van een managementpositie tijdelijk door omstandigheden niet is ingevuld en het team of de afdeling op korte termijn specifieke aandacht en ontwikkeling nodig heeft, kan een interimmanager van Voluyt tijdelijk waarnemend de verantwoordelijkheid op zich nemen. Voluyt bouwt verder aan een gezonde afdeling en ontwikkeld de competenties terwijl ondertussen goed gezocht kan worden naar de definitieve invulling, die direct in een stabiele omgeving kan instappen.

Highway 212 forest road_edited.jpg
bottom of page