top of page
Zoeken
  • Pascal Luyten

Asset Management optimalisatie

Bijgewerkt op: 27 sep. 2023

Voluyt realiseert onbenut potentieel. Bedrijven creëren geen maximale waarde door beperkte invulling te geven aan Asset Management. Dit is jammer omdat er minstens twee redenen zijn om hier aandacht aan te besteden:

  1. Een groeiend tekort aan grondstoffen, wat leidt tot stijgende kosten en beperkte beschikbaarheid van arbeid en onderdelen.

  2. ·Er zijn veel mogelijkheden voor een efficiënte aanpak van Asset Management, zoals toegankelijke organisatorische structuren, eenvoudig te gebruiken meet - en IT systemen en slimme modellen ten behoeve van voorspelbaarheid

Voor ons draait Asset Management om optimale inzet van assets in de periode van bouw tot sloop. Dit kan variëren van productie-installaties tot wegen, tunnels, spoorweginstallaties, vliegvelden en windmolens. We geloven in de ontwikkeling van een integrale Asset Management aanpak die impact heeft op bijvoorbeeld slim ontwerp, efficiënte inzet van onderhoudsmonteurs en goed gepland en doorgerekend groot onderhoud. Dit alles om het meeste uit assets te halen, met minimale kosten en maximale betrouwbaarheid.

We zien vaak goede initiatieven op losse componenten van Asset Management, maar het ontbreekt vaak aan een integrale Asset Management aanpak: de Asset Management functie wordt sub-optimaal uitgevoerd en heeft beperkt impact. Asset Management kan beter georganiseerd worden door heldere processen, informatie - en datastructuren, strakke besturing en de juiste kennis & kunde van medewerkers. Hierdoor kan Asset Management een sturende rol hebben richting de operatie i.p.v. volgend zijn. Graag zetten wij gezamenlijk onze schouders onder een goede Asset Management aanpak. We bieden 2 services aan om u te helpen:

1. Uitvoeren van een diagnose scan op de Asset Management doelen

  • We geven concreet inzicht in de toegevoegde waarde van Asset Management binnen de organisatie;

  • Het financieel verbeterpotentieel van Asset Management wordt berekend;

  • Een Asset Management strategie wordt vastgesteld en gevalideerd met de belangrijkste kennishouders en stakeholders binnen - en buiten de organisatie;

  • We beoordelen de belangrijkste organisatiecomponenten, prioriteren de kansen en geven een concrete verbeterrichting.

Deze scan duurt 3 weken en de bevindingen worden uitgewerkt in een strategie executie aanpak. De kosten voor het uitvoeren van de scan zijn gemiddeld 15k.


2. Inrichten van Asset Management organisatie


Op operationeel niveau richten we gezamenlijk met de opdrachtgever de nieuwe Asset Management organisatie in. Dit doen we o.b.v. 4 organisatie-uitgangspunten;


1. We implementeren een logische Asset Management structuur met heldere taken en verantwoordelijkheden


Gezamenlijk geven we Asset Management een logische plek in het organogram. Binnen de afdeling zorgen we voor heldere rapportagelijnen en daarbij voor duidelijke taken en verantwoordelijken (“wie doet wat”) van de verschillende functies.


2. We creëren een uniforme manier van werken ondersteund door juiste tooling


We introduceren een uniforme manier van werken die aansluit bij andere afdelingen in de organisatie. We zorgen voor heldere afstemming en overdrachtsmomenten met andere afdelingen, waardoor herwerk wordt beperkt en al het (engineerings)werk impact heeft. Dit alles ondersteund door overzichtelijke documenten en gebruik van praktische tooling als Ultimo en Maximo.


3. We richten strakke Asset Management besturing in o.b.v. planning & KPIs


Besturing start met plannen. We ontwikkelen samen goede korte- en lange termijn planningsmodellen voor bijvoorbeeld uitvoering van klein- en grootonderhoud maar ook de inzet van engineeringsuren binnen de afdeling. We ontwikkelen heldere KPIs die inzicht geven in voortgang van preventief en correctief onderhoudswerk en de (financiële) status van de assets. We geven vorm aan enkele (kort cyclische) overleggen die het mogelijk maken om snel bij te sturen op afwijkingen.


4. We voorzien medewerkers van de juiste kennis en vaardigheden


We voeren een inventarisatie uit naar het huidige kennisniveau en de motivatie van medewerkers. Op basis van de verbeterpotentie stellen we een gericht trainings- en opleidingsplan op. Dit kan gaan over specifieke kennis en inhoud maar ook over vereist leiderschap of overtuigingskracht. Voluyt kan, al dan niet gezamenlijk met onze partners, in veel van deze trainingen voorzien.


Het implementeren van deze Asset Management organisatie duurt doorgaans grofweg 3 tot 12 maanden. Deze wordt gekenmerkt door een projectmatige aanpak waarbij Voluyt regie houdt op het programma met een stapsgewijze planning. De scope is doorgaans niet alleen de Asset Management afdeling maar juist ook de raakvlakken en overdrachtsmomenten met de uitvoerende onderhoudsafdelingen, klanten, onderaannemers, tendering, en realisatie.

73 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Σχόλια


bottom of page