top of page

Itho Daalderop

Toelichting situatie en aanpak

Itho Daalderop is een producent van binnenklimaat systemen zoals mechanische ventilatie, cv-ketels, boilers, warmte pompen etc. De productiesite is gevestigd in Tiel en het (after)sales kantoor is gevestigd in Schiedam. Voor beide afdelingen heeft Voluyt een duurzame implementatie van Continu Verbeteren verzorgd middels het eigen Zelfverbeteren® programma.

Over een periode van 3 jaar heeft Voluyt ruim 30 teamleiders opgeleid over de twee locaties heen wat in totaal heeft geresulteerd in 100+ verbeteringen. De deelnemers aan het programma starten met een opleidingsjaar waarin zij leren om vanuit drie perspectieven knelpunten binnen hun eigen afdeling te identificeren:
 

  1. Het procesperspectief

  2. Een aansturingsperspectief

  3. Een houding & Gedrag perspectief
     

Via de zeer effectieve verbetermethode “DMAGIC®” worden de gevonden knelpunten meetbaar opgelost. Voluyt ondersteund de deelnemers gedurende het eerste jaar met een aantal trainingsmomenten en on/off site begeleiding. Daarnaast wordt management gecoacht in het begeleiden van hun medewerkers tijdens het programma en het verbeteren “onderdeel van het dagelijks werk” te maken. Een voorbeeld hiervan is de manier waarop het MT in Tiel wekelijks op de werkvloer a.d.h.v. het verbeterbord in gesprek ging met deelnemers over de manier waarop zij gefaciliteerd wilden worden. Na het eerste jaar zijn de deelnemers zelfstandig in staat om via het Zelfverbeteren® platform door te gaan met verbeteren.

Voorbeelden van gerealiseerde verbeteringen door deelnemers zijn:

  1. Het reduceren van uitval bij het lassen van boiler ketels

  2. Reduceren van herwerk door fouten in het order entry proces

itho-daalderop.jpg
bottom of page