top of page

Royal A-ware

Situatie

Royal A-ware is een sterk Nederlands familiebedrijf dat kaas en zuivelproducten produceert, verpakt levert aan o.a. supermarkten. Daarnaast is de wereldwijde handel en export van kazen een groeitak van het bedrijf.  De groeiende exportafdeling kampte met lange doorlooptijden van  “Order-to-cash” en onvoorspelbaarheid in Forecast-to-Delivery, waardoor de leverbetrouwbaarheid (OTIF) te laag was. Voluyt heeft Royal A-ware geholpen met het structureel verbeteren van de performance van de exportafdeling.

Toelichting op aanpak

De gehanteerde aanpak richtte zich op het goed inrichten van de basis organisatie van de export afdeling. Rollen en verantwoordelijkheden van de key medewerkers en kennisdragers zijn zo ingericht dat klant en regio specialisten End-to-End verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van een export order. Dit betekende in de praktijk een concrete aanpassing van de organisatiestructuur. Aan de hand van werksessies met management en medewerkers is het optimale Order-to-cash proces ontworpen en beschreven in procesflows en werkinstructies, welke vervolgens zijn geïmplementeerd. Tot slot is het besturingsmodel ingericht, waarin gedegen S&OP sturing centraal kwam te staan a.d.h.v. functionele forecasting en heldere KPI’s. Samen met een heldere afstemming met betrokken afdelingen als logistiek, productie, transport en finance is de doorlooptijd van orders en de OTIF significant verbeterd.

Royal A-ware.png
bottom of page