top of page

Commercial Due Dilligence

Commercial Due Dilligence

Voluyt evalueert en "challenged" het verkoop memorandum of business case bij voorgenomen participaties of overnames. Voor gerenommeerde Private Equity huizen is Voluyt partner bij strategie evaluatie of commercial diligence. Of het nu gaat bedrijven die mestrobots maken, pinda’s branden, industriële machinebouwers, overheid adviesbureau’s, Voluyt heeft het allemaal voorbij zien komen. Wij creëren een perfecte inzage in de relevante markt, de organisatie capaciteiten zelf, opgestelde rendementsprojecties, investeringsverwachtingen en toekomstbestendigheid.

Voluyt adviseert bij overnames van organisaties die tot het klein-en groot MKB behoren. Dit zijn organisaties met omzet tot grofweg EUR.100 Mln. De due dill. van corporates en echt grote organisaties laten we graag aan anderen over; wij kennen onze plek en weten waar onze kracht ligt.

man in blue dress shirt beside man in wh
bottom of page