top of page
Zoeken
  • Pascal Luyten

“Drie verbeteringen per jaar graag, verplicht.”

Continu verbeteren duurzaam implementeren op de werkvloer, dat is wat wij doen. Hiervoor hebben we een verbeterformule ontwikkeld die toepasbaar is in alle bedrijven en organisaties.

Deze formule bestaat uit een aantal elementen, welke wij tot in de puntjes hebben uitgewerkt: 1) methode => uniform en praktisch toepasbaar 2) structuur => duidelijkheid over de verwachtingen 3) ondersteuning => hulp, aandacht en waardering

Graag delen we hier een superkrachtig initiatief bij een van onze klanten, dat een enorme bijdrage levert aan de invulling van punt 2, structuur.

Een verbetercultuur begint bij een verbeterstructuur.

We weten allemaal dat verandering alleen werkt als mensen zelf de noodzaak en toegevoegde waarde inzien. Het moet in de cultuur gaan zitten. Daarom worden cultuurveranderingsprojecten opgestart, welke bij voorbaat al gedoemd zijn te mislukken. Waarom? Cultuur is een resultante van gedrag en gedrag is een resultante van structuur. Je kunt dus beter een project uitvoeren dat gewenst gedrag faciliteert.

STRUCTUUR leidt tot GEDRAG leidt tot CULTUUR

En nu dus een concreet voorbeeld uit de praktijk. Onze klant heeft Continu verbeteren tot kerntaak gemaakt van al zijn teamleiders. Wij hebben hen een uniforme methode geleerd en ondersteunen de teamleiders met het toepassen ervan in hun eigen afdelingen. Methode en ondersteuning zijn dus ingericht. Om structuur en verwachtingen te ondersteunen zijn de volgende aanpassingen gedaan:

WAS VAAG: “Continu verbeteren staat in onze kernwaarden” IS NU DUIDELIJK: “Iedere teamleider voert drie verbeteringen door per jaar”

WAS VAAG: “Verbeteren staat in de functieomschrijving” IS NU DUIDELIJK: “Iedere teamleider voert elk jaar drie verbeteringen door, welke in het jaargesprek besproken worden en onderdeel zijn van de beoordeling”

WAS VAAG: “De lijst met lopende verbeteringen staat op de MT-agenda” IS NU DUIDELIJK: “Na elke wekelijkse vergadering gaat het MT de vloer op alwaar de teamleiders een korte update geven van de voortgang van hun verbeteringen”

Vooral deze laatste is krachtig vanwege een dubbel effect: 1) Het MT geeft hiermee aan dat de bijdrage van elke teamleider cruciaal is voor het resultaat van de onderneming, toont interesse en biedt actief hulp aan. 2) Kort cyclisch opleveren en presenteren zorgt ervoor dat de vaart erin blijft en stimuleert de teamleiders om actief te blijven verbeteren.

Middels deze structuur aanpassingen wordt gewenst gedrag gefaciliteerd en werkt dit bedrijf aan een cultuur van Continu verbeteren.

11 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentit


bottom of page