top of page

Project management tooling

Project management tooling

Regelmatig sterven projecten en andere goede verbeterinitiatieven een stille dood. Dit leidt tot teleurstelling en scepsis binnen de organisatie. De oorzaak van het falen is vaak een gebrek aan: sturing, betrokkenheid, snelheid en prioritering

Voluyt is reseller en system integrator van Kainexus. KaiNexus is een slimme software tool die het mogelijk maakt om de vele verbeterprojecten die bedrijfsbreed worden opgepakt te sturen op voortgang en resultaat.

Binnen het Zelverbeteren.nl en Greenbelt programma van Voluyt worden veel verbeterprojecten gegenereerd die uiteraard ook in de tijd opgevolgd moeten worden. De tooling van Kainexus is ideaal om voortgang te houden op alle lopende en nieuwe projecten.

bottom of page