top of page

NS

Microsoft 365 bij Nederlandse Spoorwegen

Nederlandse Spoorwegen wilde al haar personeel, verspreid over heel Nederland, voorzien van een mooi, gebruiksvriendelijk en persoonlijk relevant intranet. Als startpunt van een digitale werkplek. Naast corporate nieuwsvoorziening is het faciliteren van ieders werkzaamheden en onderlinge samenwerking belangrijk. Dat vereist een heldere structuur, krachtige zoek- en communicatiemogelijkheden. Alle functionaliteiten, tools en apps moesten mobiel beschikbaar zijn en gebaseerd op de Microsoft 365 standaard, zodat het toekomst vast is.  
 

Komend vanaf onoverzichtelijke netwerkschijven en het onnodig rond mailen van documenten, werd er met de klant een migratie- en adoptie traject opgestart om een op een succesvolle wijze Microsoft 365 in te kunnen zetten. Het voortouw nemen in change trajecten en gerealiseerde oplossingen bij de klant presenteren horen daarbij. Met onze kennis van Microsoft Teams, SharePoint Online en Office Online is dat geen probleem. Het automatiseren van bedrijfsprocessen, efficiënter samenwerken via mobiele apps en aansturen op live dashboards waren slechts de gevolgen van het bundelen van de krachten van het Power Platform bestaande uit Power Apps, Power Automate & Power BI.

NS-logo.png
bottom of page