top of page

Zelfverbeteren®

Zelfverbeteren®

Zelfverbeteren® is een formule om zelf de eigen processen te verbeteren. Knelpunten en verspillingen worden opgelost door eigen leidinggevenden en medewerkers. Continu Verbeteren en Operational Excellence worden op een praktische, leuke en leerzame manier geïmplementeerd

 

Leren en doen staan centraal bij Zelfverbeteren®. Het programma boeit en bindt omdat deelnemers veel leren en zichzelf ontwikkelen. Naast ontwikkeling en leren van deelnemers, ligt de nadruk binnen het programma ook sterk op het doen. Knelpunten worden daadwerkelijk in de praktijk opgelost en resultaten van organisaties blijvend verbeterd. 

Meer dan 3 jaar ervaring in het opleveren van meer dan 2000 operationele prestatieverbeteringen bij 50 opdrachtgevers, bewijst dat Zelfverbeteren® een beproefde, succesvolle formule is. Met prachtige en relevante voorbeelden van uitgevoerde concrete verbeteringen in onder andere maakindustrie (food en nonfood), in transport & logistiek, infra & projecten en ziekenhuizen.

 

Zelfverbeteren® richt zich vooral de “operationele professionals” in het bedrijf. Doorgaans zijn dit teamleiders, 1e-lijnsleidinggevenden, senior medewerkers, planners en anderen. Medewerkers die een sleutelrol spelen in de dagelijkse praktijk. Niet directie of hoger management, maar juist deze medewerkers hebben elke dag de meeste impact op operationele prestaties en financiële resultaten. 

Onderaan de pagina staat een kostenoverzicht van zelfverbeteren.nl

Zelfverbeteren® is een DOE-toepassing. Geen saaie, taaie theorie, maar met het doel verspillingen te elimineren leren deelnemers twee kwaliteiten grondig & goed – knelpunten vaststellen en – knelpunten oplossen. Verbeterprogramma’s en projecten op “de vloer” zijn vaak uitdagend en complex, vooral als het gaat om borgen. Daarom hanteert Voluyt belangrijke uitgangspunten, voor het uitvoeren en incasseren van prestatieverbeteringen, met het doel dat dit succesvol en blijvend is:

 

 • Laat deelnemers ZELF hun knelpunt kiezen! Wat ons betreft “eigen frustraties eerst!” (Maak optimaal gebruik van vakkennis & ervaring van eigen medewerkers. Zolang het oplossen van knelpunt, ook al is deze ogenschijnlijk klein, iets gaat opbrengen (financieel, kwalitatief) en in korte tijd kan worden aangepakt.

 • Gedrag volgt structuur! Een goed gestructureerde online stap-voor-stap logische leeromgeving, met stappen, instructies en opdrachten die deelnemers leuk vinden, begrijpen en die over eigen praktijk gaan, draagt sterk bij ontwikkelen van verbeterkwaliteit en -capaciteit van de deelnemer.

 • Zelfverbeteren® is gebaseerd op ZELF doen. Ongeacht opleiding, vaardigheden en ervaring kan iedere deelnemer zelfstandig met de formule werken. Hulp en ondersteuning per deelnemer kan verschillen, maar iedere deelnemer vindt zelf een knelpunt, implementeert de verbetering en incasseert het resultaat. Dit verklaart niet-te-missen trots & eigenaarschap van deelnemers.

 • Managers van deelnemers worden (aan hand van slimme monitoring van voortgang en kwaliteit) professioneel opgeleid in hun eigen rol in het faciliteren en ondersteunen van de deelnemers.  Consequente aandacht zowel in de breedte (end-to-end in ketenproces), als van werkvloer naar directie (bottom-up en top-down) ontwikkelt en borgt een organisatie “continue verbeter DNA”.

 

Met Zelfverbeteren® voeren deelnemers in een jaar tijd 3 relevante, concrete en meetbare verbeteringen uit. Het karakter van de methode borgt dat operationele prestatieverbeteringen onlosmakelijk worden gekoppeld aan plezier, trots en eigenaarschap van deelnemers. Voluyt structureert, faciliteert en begeleidt en neemt verantwoordelijkheid voor het resultaat. We meten, rapporteren en garanderen een ROI van 2,5 : 1. (Iedere geïnvesteerde Euro/deelnemer levert 2,5 op).

Het fundament van Zelfverbeteren® rust op 3 pijlers: – structuur – methode – ondersteuning:

 

 • Structuur: een aantrekkelijke en vooral praktische online leeromgeving, die ontworpen en ingericht is voor associatief leren. In deze structuur wordt elke instructie en opdracht gekoppeld aan 3 operationele verantwoordelijkheden/rollen van de deelnemer:

  • Producent: vanuit perspectief van producent wordt in het eigen werkproces een knelpunt gezocht en opgelost. Met daaraan gekoppelde verbetercasus.

  • Coördinator: een tweede knelpunt wordt gezocht op basis van sturen & plannen.  Omgaan met KPI’s; plannen van manuren, materialen. Sturen op afwijkingen van planning en prestaties. Oplossen van dit knelpunt geeft 2e verbetercasus.

  • Mentor: hier ligt de focus op houding & gedrag en verantwoordelijkheid te sturen op mens en eigen team. Adequaat feedback geven, kwaliteit van dagstarts, situationeel leidinggeven. Met focus op deze belangrijke kwaliteit wordt een proces- of plannings-knelpunt aangepakt, voor een 3e verbetering.

 

Structuur faciliteert associatief leren en ontwikkelen van gewenst gedrag, en biedt praktische mogelijkheden voor slimme, scherpe en tijdige monitoring en rapportage. In voortgang en kwaliteit, maar vooral met het oog op “korte-interval” ondersteuning van de deelnemer. De deelnemer kan online eigen vorderingen, kwaliteiten en prestaties volgen.

 

 • Methode. Het hart van Zelfverbeteren® is DMAGIC®, ontleend aan beproefde lean en 6sigma methodologie. Voluyt’s ervaring en praktische overwegingen leren dat we deelnemers niet lastig vallen of vermoeien met theorie, complexiteit, methodiek en tools. Daarom maken we bewust keuzes wat voor deelnemers noodzakelijk, handig en praktisch is om te leren en uit te voeren. Geen statistische procesanalyse, maar wel “5 x Waarom”! Geen complexe regressiestudie, maar het leren uitvoeren van een meting (op basis van zelf gemaakt meetplan) en pareto. Alles wat wordt aangeboden in instructies en opdrachten is toepasbaar en heeft concrete waarde in de praktijk van de deelnemer. 

 

Het leren en verankeren van de DMAGIC® methode doet de deelnemer door middel van een online aangeboden verbetercharter. Daarin wordt elke stap kwantitatief en kwalitatief vastgelegd, ter ondersteuning van de deelnemer. De deelnemer leert ook iedere stap te bespreken met zijn leidinggevende (die op zijn beurt leert op professionele wijze voortgang en kwaliteit te volgen en ondersteunen). De verbetercharters worden ook vertaald naar rapportage en presentatie van een “verbetermonitor”, met daarin een overzicht van alle opgeloste knelpunten, doorgevoerde verbeteringen en de waarde daarvan.

 

Hoewel Zelfverbeteren® de beste en meest praktische methode is om deelnemers op te leiden, te examineren en certificeren voor lean Green Belt is Voluyt terughoudend in dat aspect uit te vergroten. Optioneel kunnen deelnemers na 2 opgeleverde verbeteringen opgaan voor een waardevol LCS Green Belt; Voluyt werkt samen met Cardiff university. Onze terughoudendheid is vanwege het feit dat dat niet voor alle deelnemers is weggelegd. Voor certificatie is een bepaald niveau van kennis & complexiteit vereist (alleen al Japanse lean termen bijvoorbeeld), wat niet voor de hele doelgroep haalbaar en gewenst is.

 

Ook over de didactiek en methodiek van het leren zelf is nagedacht. Voluyt’s Zelfverbeteren® is gebaseerd op de bewezen KOLB associatieve leermethode. Kortgezegd zijn alle instructies, video’s, animaties, opdrachten en tools alleen zinvol als ze gekoppeld kunnen worden met de eigen praktijk. Dat is precies wat Zelfverbeteren® doet.

 

 • Training & ondersteuning. De structuur en methode zijn niet voldoende om deze formule te laten slagen. Training & ondersteuning is een belangrijke laatste pijler. Alle ondersteuning is in lijn met een heldere, enkelvoudige missie die Voluyt met Zelfverbeteren® heeft! Zorgen en borgen dat deelnemers met plezier blijvend succesvol Zelfverbeteren® toepassen. Daar zijn training & ondersteuning met een aantal elementen op gericht:

  • In totaal 6 trainingen op locatie van de opdrachtgever. Dit bestaat uit een kick-off voor deelnemers, kick-off voor management en 4 inhoudelijke trainingen ter inleiding van de online leermodule. Dit zijn korte, compacte trainingen van 3 uur, waarbij deelnemers en management tegelijkertijd kennismaakt met de Voluyt professional/begeleider.

  • Continue online ondersteuning. Kort-cyclische support (“short-interval-control”). Voluyt begeleider volgt op dagelijkse basis voortgang & kwaliteit van de deelnemer, geeft feedback, stelt vragen, reageert op online “huiswerk”. Deelnemer en begeleider kennen elkaar van de training; wat leidt tot een werkbare & productieve wijze van online support.

  • Afhankelijk van het aantal deelnemers is de Voluyt begeleider wekelijks/tweewekelijks op de klantlocatie aanwezig. Deelnemers kunnen online een afspraak plannen voor ondersteuning; de begeleider kan een deelnemer uitnodigen voor wat extra aandacht.

  • Maandelijks ondersteunt Voluyt het management van de deelnemers. Meestal wordt dat ingericht met een continue verbeteroverleg of stuurgroep. Daarin worden voortgang en kwaliteit van deelnemers besproken, maar ook de rol van management zelf.

  • Voluyt plant drie bijeenkomsten in een jaar, waar deelnemers de gerealiseerde verbeteringen presenteren. Wij helpen het voorbereiden, met format en inhoud, en begeleiden de presentaties en evaluatie met management.

  • En tot slot kan Voluyt tal van rapportages produceren op voortgang & kwaliteit en in de meeste gevallen maatwerk in combinatie met bestaande rapportagemethodiek.

Kosten van Zelfverbeteren.nl

De kosten van zefverbeteren.nl zijn als volgt: je betaalt per deelnemer en een deelnemer is meestal een operationeel leidinggevende of een key-medewerker met een specialistische rol. Uit ervaring kunnen we zeggen dat de grootte van groep deelnemers varieert van 10 to 60 en alles wat daar tussen in zit. De prijzen van zelf verbeteren zijn all-in en de kosten worden minimaal 2.5 keer terugverdiend:

 • 10 - 14 deelnemers EUR 3495 per deelnemer

 • 14 - 24 deelnemers EUR 3300 per deelnemer

 • Vanaf 25 deelnemers EUR 3150 per deelnemer

 • Upgrade Greenbelt EUR 695 per deelnemer

bottom of page