Zoeken
  • Pascal Luyten

Wat staat ons te wachten?


Inmiddels hebben wij een groot netwerk van MKB bedrijven waarin we een aantal negatieve

ontwikkelingen en risico’s zien. Deze ontwikkelingen zijn belangrijk, om te begrijpen hoe wij het

beste onze doelgroep kunnen ondersteunen. Een paar punten waar onze doelgroep last van heeft zijn:

• Schaarste aan arbeidskrachten en materialen & onderdelen

• Hoge prijzen van energie en grondstoffen

• Terugbetaling NOW gaat starten

• Terugbetalen uitgestelde belastingen

• Teruglopende omzet-en projectportefeuilles

• Oplopende rentestanden

• Sterke inflatie.


Zonder te doemdenken, verwachten wij dat onzekere tijden gaan aanbreken later in 2022. Negatieve financiële effecten moeten op korte termijn gecompenseerd worden met financiële reserves. Als die reserves opraken moet er iets gebeuren. Er moet óf extern geld worden gevonden óf het moet binnen de organisatie worden opgelost.


In beide bovenstaande gevallen geldt dat een harde evaluatie van de huidige organisatie nodig is. Voor financiers, ondernemers, medewerkers, klanten en leveranciers moet vertrouwen gecreëerd worden in een gezonde toekomst.


De eerste stap die hierin gezet moet worden is een organisatiediagnose. Helder moet zijn waar bleeders, onnodige kosten en verspillingen zitten. Vervolgens moet in een projectie de nabije toekomst en een aangepast “organisatiemodel” op elkaar worden afgestemd.


Op basis van deze diagnose kan worden vastgesteld of er voldoende vertrouwen is in de toekomst. Inzet van nieuwe middelen en investeringen moeten immers te rechtvaardigen zijn. Na de diagnose volgt de implementatie.


Voluyt heeft twee levermodellen voor diagnose en implementatie, te weten: interim management en een projectaanpak.


Een interim management aanpak kiezen wij als de urgentie tot verbetering zeer hoog is. Een aantal voordelen van interim aanpak zijn:


• Beter relatiebeheer met interne en externe stakeholders

• Pragmatisme en directheid van handelen met een sterk mandaat

• Duidelijk leiderschap en een aanspreekpunt voor “de change”

• De organisatie wordt gelijk in beweging gezet

• Versnelde uitwerking nieuw bedrijfsmodel leidt gelijk tot eerste resultaten


Wanneer we ruimer in de tijd zitten kiezen we voor een projectaanpak. Voordelen van een projectaanpak zijn:

• Bredere “end to end” ontwikkel - en implementatie capaciteit

• Meer gebruik interne kennis en ervaringen voor detailaanpak

• Impact op interne afdelingen is voorspelbaar en gepland

• Vrij gespeelde tijd voor “de change”

• Nog meer focus op change management voor volledige buy-in directiekamer en

werkvloer


Meer weten over hoe wij kunnen ondersteunen? Kijk dan op www.voluyt.com en houd

ons volgende blog in de gaten, waarin we verder in zullen gaan op onze aanpak.


bron Micheile dot unsplash

65 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven