top of page
Zoeken
 • Pascal Luyten

Commerciële turn around - externe implementatiekracht: is dat nou echt nodig?

Bijgewerkt op: 28 aug. 2023

Wanneer resultaat onder druk komt te staan en intern geen capaciteiten beschikbaar zijn om de neerwaartse trend om te draaien, pakt Voluyt hierin graag de verantwoordelijkheid!

Externe analyse - en implementatiekracht kan snel het verschil maken tussen winst en verlies. Onderstaande praktijkcasus geeft een mooi inzicht in een herstructurering die recent is uitgevoerd.


Praktijkcasus:

Voor een grote uitzend- en detacheringsorganisatie hebben wij afgelopen jaar de lead genomen in een commerciële turn around. Aanleiding was een sterk dalende omzettrend die zich vanaf 2019 had ingezet. De oorzaken waren interne organisatorische ontwikkelingen die, tegen de achtergrond van de uitdagende arbeidsmarktomstandigheden, een averechts effect bleken te hebben. Voorbeelden van die ontwikkelen waren:

 • De organisatie is gekanteld van een lokale-regionale structuur naar een landelijke structuur op basis van sectorspecialisme. Door deze kanteling kwamen medewerkers en leidinggevenden in specialistische silo’s terecht met veel meer afstand tot de lokale markt van opdrachtgevers-en kandidaten.

 • Door Corona heeft “het thuiswerken” een vlucht genomen. Het thuiswerken heeft sterke negatieve impact gehad op productiviteit - en effectiviteit van medewerkers. Een goed aansturingsmodel voor hybride werken ontbrak waardoor samenwerking en sturing op resultaten ineffectief werden

 • Ontwikkeling en uitvoering van strategische acties om sales-en recruitment te accelereren werden bij medewerkers zelf neergelegd. Realisatie van de acties bleven uit en daardoor ook de resultaten: medewerkers bleken niet in staat om grotere afdelings- overstijgende acties uit te voeren door gebrek aan mandaat, prioriteit en inhoudelijke kennis.


Hoe is het opgelost:

Voluyt heeft binnen 3 weken een diagnosescan van de organisatie gemaakt. De oorzaken van de negatieve omzet trend zijn vastgesteld (zie praktijkcasus hierboven voor enkele voorbeelden). Op de oorzaken zijn korte - en lange termijn actielijnen opgesteld. Op elke actielijn is een doorrekening gemaakt van de groei-impact op de omzet. Het totale omzetpotentieel werd zichtbaar.

Na de diagnose-scan heeft Voluyt samen met directie en een intern team, de actielijnen geïmplementeerd. Vanuit de RVC was de ambitie opgelegd om binnen 3 maanden de negatieve omzet trend om te buigen naar de positieve trend.


Direct impact door korte termijn actielijnen:

- Doorvoeren van een algemene prijsverhoging door verdiscontering hogere energie kosten en inflatie.


- Egaliseren van spreiding in tarieven bij opdrachtgevers waar deze afgelopen jaren onvoldoende waren geïndexeerd.


- Wijzigen van sectorale structuur naar lokale-regionale vestigingsstructuur dicht op de lokale markt. Focus sterk vergoten op lokale markt voor kandidaten en opdrachtgevers met actieve samenwerking tussen medewerkers vanuit verschillende disciplines


- Lokaal ‘short interval control’ toepassen op belangrijke commerciële & recruitment key-indicatoren


Impact en borging op langere termijn actielijnen:

Inrichten van geheel nieuwe organisatie met een lokale-regionale focus, door vormgeven en implementeren van basis Voluyt bouwblokken:

 1. Opstellen commerciële & recruitment strategie;

 2. Inrichten commerciële & recruitment processen;

 3. Inrichting van definitief detail organogram met juiste rollen en accountabilities;

 4. Inrichten van bedrijfsbreed besturingsmodel, bestaande uit: financiële en operationele planningen, dashboarding en overlegstructuren;

 5. Inzetten medewerkers op basis van capaciteiten, vaardigheden en eigenschappen op de juiste plek in de organisatie.

Opstellen van digitale agenda voor:

 • Slimmere tooling voor digitale matching tussen kandidaat en opdracht;

 • Goede CRM tooling voor betere commerciële klantbewerking;

 • Optimalisatie gebruik PowerBi voor goede dashboarding

 • Integreren en beter inzetten van eigen opleidingsinstituut om kandidaten op te leiden en breder inzetbaar te maken gericht op de vraag vanuit opdrachtgevers.

Voluyt heeft binnen 3 maanden de omzettrend inderdaad weten om te buigen. Wij hebben daardoor het vertrouwen gekregen om de volledige organisatie toekomstbestendig in te richten. Afgelopen jaar hebben wij dit gedaan en het programma is nu na een jaar grotendeels afgerond. Omzet en winstgevendheid zijn significant en continu aan het stijgen. De toegevoegde waarde van Voluyt kenmerkt zich door inhoud, leiderschap en implementatiekracht.

92 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page